Hoe het aantal inlogpogingen in Windows 10 te beperken

How Restrict Number Login Attempts Windows 10

U kunt het aantal inlogpogingen op Windows 10/8/7 beperken met behulp van de instelling voor accountvergrendelingsdrempel en duur van het lokale beveiligingsbeleid.

Als IT-expert is een van de beste manieren om het aantal inlogpogingen in Windows 10 te beperken het gebruik van een Group Policy Object (GPO). Door een groepsbeleidsobject te gebruiken, kunt u het maximum aantal mislukte inlogpogingen opgeven dat kan worden gedaan voordat het account wordt vergrendeld. U kunt ook de tijdsperiode opgeven waarin de mislukte inlogpogingen moeten plaatsvinden.Om een ​​groepsbeleidsobject te maken, opent u de Group Policy Management Console en maakt u een nieuw groepsbeleidsobject. Geef het groepsbeleidsobject een naam en bewerk het vervolgens. Ga in de GPO-editor naar Computerconfiguratie > Beheersjablonen > Systeem > Gebruikersprofielen. Dubbelklik op de instelling 'Beperk het aantal herverbindingen met een server' en schakel deze in. Stel de 'Maximum toegestane herverbindingen' in op 3 en klik op OK.De volgende keer dat een gebruiker probeert in te loggen, kan hij dit slechts drie keer doen voordat zijn account wordt vergrendeld. Als u het aantal inlogpogingen verder wilt beperken, kunt u de instelling 'Beperk cumulatieve inloguren toegestaan' op 1 zetten. Hiermee wordt de gebruiker beperkt tot slechts één inlogpoging per uur.

Door deze instellingen te gebruiken, kunt u het aantal aanmeldingspogingen in Windows 10 beperken en uw systeem beveiligen.De meeste webservices die een login vereisen, staan ​​een bepaald aantal opeenvolgende ongeldige loginpogingen toe, waarna u gedurende een bepaalde periode geen verdere loginpogingen meer kunt doen. Dit is om te voorkomen dat een hacker uw wachtwoord raadt door continu willekeurige tekens te typen.

Beperk het aantal inlogpogingen tot Windows q0

Gebruik makend van Lokaal veiligheidsbeleid , kunt u deze functie eenvoudig implementeren in Windows 10/8/7 met Lokaal beveiligingsbeleid. Houd er rekening mee dat lokaal beveiligingsbeleid alleen beschikbaar is in sommige versies van Windows.Typ om deze beveiligingsmaatregel op Windows 10/8/7 te implementeren Lokaal veiligheidsbeleid in het zoekvak in het startmenu en klik op Binnenkomen .

Drempelbeleid voor accountvergrendeling

Selecteer nu in het LHS-paneel Accountvergrendelingsbeleid van onder Accountbeleid zoals hieronder weergegeven. Dubbelklik Drempel voor accountvergrendeling .

IN Drempel voor accountvergrendeling De beveiligingsinstelling bepaalt het aantal mislukte inlogpogingen dat ertoe leidt dat een gebruikersaccount wordt buitengesloten. Een geblokkeerd account kan niet worden gebruikt totdat het opnieuw is ingesteld door een beheerder of totdat het account is verlopen. U kunt een waarde instellen van 0 tot 999 mislukte inlogpogingen. Als u de waarde instelt op 0, wordt het account nooit vergrendeld.

afb1

Selecteer nu het aantal ongeldige inlogpogingen waarna u de computer wilt vergrendelen. Klik PRIMA.

img2

Beleid voor duur van accountvergrendeling

Volgende Windows zal u dat vertellen Duur van accountvergrendeling En Teller accountblokkering resetten zal worden ingesteld op de standaardwaarde. U kunt de standaardwaarde kiezen of deze later wijzigen. Als je klaar bent, klik je PRIMA.

netflix com nethelp-code ui 113

IN Duur van accountvergrendeling De beveiligingsinstelling bepaalt het aantal minuten dat een vergrendeld account vergrendeld blijft voordat het automatisch wordt ontgrendeld. Beschikbaar bereik: 0 tot 99999 minuten. Als u de accountvergrendelingsduur instelt op 0, wordt het account vergrendeld totdat een beheerder het expliciet ontgrendelt. Als er een accountvergrendelingsdrempel is gedefinieerd, moet de duur van de accountvergrendeling groter zijn dan of gelijk zijn aan de resettijd.

img3

Om de standaardwaarden van de bovenstaande instellingen eenvoudig te wijzigenDubbelklikparameter die u wilt wijzigen en stel de gewenste waarde in.

img4

IN Reset accountvergrendelingsteller daarna De beveiligingsinstelling bepaalt het aantal minuten dat moet verstrijken na een mislukte inlogpoging voordat de teller voor mislukte inlogpogingen wordt teruggezet op 0 mislukte inlogpogingen. Het beschikbare bereik loopt van 1 minuut tot 99.999 minuten. Als er een accountvergrendelingsdrempel is gedefinieerd, moet deze resettijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de duur van de accountvergrendeling.

afb5

Klik Prima na het instellen van de gewenste waarden!

Als iemand nu meer dan het ingestelde aantal keren het verkeerde wachtwoord invoert, wordt het gebruikersaccount vergrendeld en moet de beheerder het ontgrendelen.

Overigens, om de instelling van de huidige accountvergrendelingsdrempel te zien, typt u 'net accounts' in een verhoogde CMD en drukt u op Enter.

Hier ziet u uw huidige waarden.

Voor gebruikers die geen Groepsbeleid hebben, is er nog steeds een manier om de waarden in te stellen via de opdrachtregel.

Download PC Reparatie Tool om Windows-fouten snel te vinden en automatisch op te lossen

Open een verhoogde opdrachtprompt en gebruik het volgende om de waarden in te stellen (vervang X door uw gewenste waarde).

wat zijn msp-bestanden
|_+_| |_+_| |_+_|

Na dat type ' netto rekeningen ‘Om de aangebrachte wijzigingen te bekijken.

Kijk nu hoe je dat kunt Wachtwoordbeleid afdwingen voor Windows-login .

Populaire Berichten